آنتالیا نوروز

توضیحات تور
.

اطلاعات هتل

نام هتل درجه هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته کودک با تخت کودک بدون تخت نوزاد توضیحات
36,130,000 تومان 46,230,000 تومان
25,670,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
37,300,000 تومان 48,220,000 تومان
24,890,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
38,470,000 تومان 46,850,000 تومان
25,350,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
39,250,000 تومان 48,020,000 تومان
25,670,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
39,250,000 تومان 51,530,000 تومان
25,670,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
39,640,000 تومان 52,190,000 تومان
25,670,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
41,980,000 تومان 52,120,000 تومان
26,760,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
53,150,000 تومان 53,870,000 تومان
27,230,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
45,100,000 تومان 56,800,000 تومان
28,010,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
45,880,000 تومان 56,870,000 تومان
25,980,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
49,780,000 تومان 66,620,000 تومان
29,880,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
53,680,000 تومان 72,860,000 تومان
31,440,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
55,630,000 تومان 72,470,000 تومان
29,880,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
58,750,000 تومان 77,270,000 تومان
40,880,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
60,700,000 تومان 80,200,000 تومان
42,050,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
68,500,000 تومان 91,900,000 تومان
37,370,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
72,400,000 تومان 97,750,000 تومان
38,930,000 تومان
23,000,000 تومان
1,990,000 تومان . U All
خدمات هتل :

.

کنسلی
غیر قابل استرداد

مدارک مورد نیاز

پاسپورت با اعتبار حداقل 6 ماه
کلیه حقوق این سایت متعلق به الیما گشت پاسارگاد می باشد. طراحی و توسعه: نونگار پرداز